PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

 

Bendrosios nuostatos

 

UAB „Auksarankiai“ įsipareigoja saugoti jūsų privatumą. Šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Privatumo politika) jums aiškiai, suprantamai ir išsamiai pristatome mūsų duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite Jūs patys.

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi www.auksarankiai.lt interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, mes apgailestaudami prašome nesilankyti mūsų svetainėje ir nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Ši Privatumo politika pirmiausia yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Mes patvirtiname, kad www.auksarankiai.lt svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes taip pat taikome visos protingas technines ir administracines priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Privatumo politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip mūsų įmonė renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis.

Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėse, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

 

UAB „Auksarankiai“ yra šio dokumento asmens duomenų valdytoja.

 

KAS MES ESAME?

 

Mūsų rekvizitai:

UAB ,,Auksarankiai“

Juridinio asmens kodas: 300608386

Buveinės adresas: Telšių g. 70, Juciai, Telšių r., LT 88236

Tel. nr.: +370 655 23904

paštas: info@auksarankiai.lt

 

1. Kokiais pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

Įmonė renka ir tvarko asmens duomenis įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Įmonė tvarko Lankytojų asmens duomenis šiais pagrindais:

 • sutikimo (arba sutarčių) pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
 • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami Interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą; vykdydami vaizdo stebėjimą Įmonės parduotuvėse ir jų teritorijose ir užtikrindami turto bei asmenų saugumą ir pan.);
 • tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

Įmonė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

 

2. Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, leidžianti Jus atpažinti, yra gaunama keliais būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pvz., užsiregistruojant svetainėje, pateikiant užklausą internetu ar savo kontaktinius duomenis, kad su Jumis susisiektume, užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje);
 • Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz.: per socialinį tinklą, Jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

 3. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

 • Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje:


- Jums lankantis ir naršant mūsų interneto svetainėje, svetainių lankymo statistinių duomenų rinkimo ir paslaugos kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais Įmonė tvarko šiuos nuasmenintus duomenis: IP adresas, apsilankymo data, trukmė, lankyti puslapiai ir pan.


-Be to, mūsų svetainėje naudojami slapukai.  Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (iki kelių KB), kuriuos Jūsų naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant mūsų svetainėje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

-Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

 

 • Asmens duomenų tvarkymas apsiperkant elektroninėje parduotuvėje www.auksarankiai.lt:
 • Jei jūs norite pateikti užklausą dėl tam tikro produkto mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:
 • Telefono numeris.
 • Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant ar užsiregistravus mūsų tinklapyje
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresas;
 •  Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:
 • Pirkimų istoriją;
 • IP adresą; 
 • Mokėjimų istoriją;
 • Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją.
 • Apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje ar parduotuvėje ir išsirašant PVM sąskaitą faktūrą renkame ir tvarkome šiuos duomenis:
 • Vardas, Pavardė /Įmonės pavadinimas
 • Asmens kodas/įmonės kodas
 • PVM mokėtojo kodas
 • Telefono numeris

 

         Garantinio aptarnavimo suteikimo tikslu:

Jums apsiperkant mūsų elektroninėje ar fizinėje parduotuvėje ir įsigyjant tam tikras prekes, joms yra suteikiamas garantinis aptarnavimas. Šiuo tikslu Jums kreipiantis dėl garantinio aptarnavimo mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Telefono numeris
 • Elektroninio pašto adresas:
 • Pristatymo adresas;
 • Užsakymo informaciją.

Tuo atveju, jeigu Jūs nenorite, kad mes tvarkytumėme nurodytus asmens duomenis garantinio aptarnavimo tikslu dėl garantinio aptarnavimo rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į garantines paslaugas teikiančias įmones. 

 

 • Sudarant su mumis technikos, atsarginių dalių ar paslaugų Pirkimo - Pardavimo sutartį:

Sudarant su mumis sutartį dėl prekės ar paslaugų apmokėjimo ir pristatymo terminų renkami šie Jūsų asmens duomenys:

 • Asmens/Įmonės kodas
 • PVM mokėtojo kodas
 • Telefono numeris
 • Elektroninio pašto adresas:
 • Pristatymo adresas;
 • prekės/ paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.);
 • pirkimo istorija (įsigytos prekės ir/ ar paslaugos, kaina).

 

 • Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais:

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą. Sutikimą gauti Jums naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galite patvirtinti) registruodamiesi www.auksarankiai.lt paskyroje arba užsisakydami prenumeratą.

Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją.

Be to, remdamiesi profiliavimu, siunčiame specialiai Jums atrinktus prekių ir paslaugų pasiūlymus. Taip pat galime pakviesti Jus į renginį ar sudalyvauti apklausoje. Tai darome todėl, kad norime geriau pažinti Jus ir pritaikyti pasiūlymus Jūsų poreikiams. Dalyvavimas renginiuose ir apklausose nėra privalomas.

Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti Auksarankiai naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje, elektroniniu paštu: info@auksarankiai.lt arba paštu Telšių r., Luokės mstl., Telšių g. 40, LT 88238.

Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje - https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads.

 

 • Asmens duomenų tvarkymas vykdant vaizdo stebėjimą:

Siekdami užtikrinti Įmonės, mūsų darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, mes savo parduotuvėse, administracijos patalpose ir teritorijose vykdome vaizdo stebėjimą.


Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių Lankytojų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu.

Mūsų vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Lankytojai informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.

Vaizdo stebėjimo metu surinkti Lankytojų asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 5 (penkių) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos.

 

 • Kandidatų asmens duomenys

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas, elektroninio pašto adresas ir CV) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie susiję yra su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir tvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų bei asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas.

Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome vienerius metus.

 

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: informacijos, kurią būtina nurodyti registruojantis svetainėje, ar kontaktinių duomenų, jei norite, kad su Jumis susisiektume, formoje), tačiau tokiu atveju mes negalėsime Jums sudaryti galimybės įsigyti mūsų prekes internetu, su Jumis susisiekti ar suteikti mūsų paslaugas.

 

Svarbu: Duomenų valdytojas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

 

4. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Įmonė tvarko:

 

 • Jūsų pačių pateiktus duomenis, kai Jūs bendraujate su Įmone, naudojatės Įmonės teikiamomis paslaugomis, turite teisinių santykių su Įmone, pasirašant sutartį, prenumeruojate naujienlaiškius, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją ir kt.;
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, lankotės mūsų parduotuvėse, pavyzdžiui, kai naudojatės  mūsų tinklu (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse), patenkate į mūsų parduotuvėse ar jų teritorijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų lauką ir kt. 

5. Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių ir paslaugų  įsigijimo sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

Asmens duomenų saugojimo terminus mes detalizuojame šioje Politikoje arba atitinkamos asmens duomenų kategorijos privatumo pranešimuose ar politikose.


Duomenų saugumas

Įmonė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Bet kuriuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir bet kokią kitą el. laiške esančią informaciją gali tvarkyti Įmonė arba sutartis pasirašęs el. pašto savininkas, duomenų centras, saugykla ir kiti IT infrastruktūros paslaugų teikėjai įmonės IT sistemų saugumo palaikymo, verslo su klientais, tiekėjais ir kitais verslo partneriais užtikrinimo tikslais, užtikrinant, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti ir neprarandami pažeidus saugumą.


Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;
 • rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams. 
 •  

Kam perduodami asmens duomenys?

 • Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
 • Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
 • Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato Prekes tiesiogiai;
 • Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Meistro paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

 • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
 • Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

 

6. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai?

Asmens duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Privatumo politikoje toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.


Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 

 •          Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 •          Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 •          Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 •          Reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 •          Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 •          Reikalauti perkelti Duomenų valdytojui pateiktus duomenis (teisė perkelti);
 •          Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);
 •          Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.


Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos: www.ada.lt).

- Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais.


- Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

- Teisė apriboti duomenų tvarkymą

- Teisė į duomenų perkeliamumą


Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

 

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 69 990768, parašę mums šiuo adresu info@auksarankiai.lt arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

 

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

7. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti Jūsų ir kitų asmenų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime patikrinti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ar tel. numerį ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji duomenys nesutaps su mūsų turimais duomenimis arba Jūs neautorizuosite savęs pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų paslaugų Lankytojas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.


Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.


Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

 

8. Susisiekite su mumis

 

Jei pastebėjote Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

UAB „Auksarankiai“

Įmonės kodas: 300608386

Adresas: Telšių g. 70, Juciai, Telšių r., LT 88236, Lietuva

 UAB „Auksarankiai“ duomenų apsaugos klausimais kreipkitės:

El. p.: info@auksarankiai.lt

Tel.: +370 655 23904

 

9. Kitos nuostatos

Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.auksarankiai.lt.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą interneto svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.Ši Privatumo politika yra taikoma nuo 2024 m. sausio 20 d.